Michelemmà

Schede primarie

Genere: 

È nata 'mmiez'ô mare,
Michelemmà, Michelemmà,
È nata 'mmiez'ô mare,
Michelemmà, Michelemmà,
Oje 'na scarola, oje 'na scarola,
Oje 'na scarola, oje 'na scarola.

Li turche se nce vanno,
Michelemmà, Michelemmà,
Li turche se nce vanno,
Michelemmà, Michelemmà,
A reposare, a reposare,
A reposare, a reposare.

Chi pe' la cimma e chi,
Michelemmà, Michelemmà,
Chi pe' la cimma e chi,
Michelemmà, Michelemmà,
Pe' lo streppone, pe' lo streppone,
Pe' lo streppone. pe' lo streppone.

Biato a chi la vence,
Michelemmà, Michelemmà,
Biato a chi la vence,
Michelemmà, Michelemmà,
Co 'sta figliola, co 'sta figliola,
Co 'sta figliola. co 'sta figliola.

'Sta figliola ch'è figlia
Michelemmà, Michelemmà,
'Sta figliola ch'è figlia
Michelemmà, Michelemmà,
Oje de notaro, oje de notaro,
Oje de notaro, oje de notaro.

E 'mpietto porta 'na,
Michelemmà, Michelemmà,
E 'mpietto porta 'na,
Michelemmà, Michelemmà,
Stella diana, stella diana,
Stella diana, stella diana.

Pe' fà morì ll'amante,
Michelemmà, Michelemmà,
Pe' fà morì ll'amante,
Michelemmà, Michelemmà,
A duje a duje, a duje a duje,
A duje a duje, a duje a duje.