Lu core meu

Schede primarie

Genere: 

Lu tamburreddhu meu vene te Roma
Lu tamburreddhu meu vene te Roma
Cu' rami e senza rami ca su lu sona
Cu' rami e senza rami ca su lu sona

E ai, e ai, e ai lu core meu,
Meu meu meu ca su lu core tou
Ne-la ne-la ne-la ni-nà
Beddha l'amore e ci la sape fà (due volte)

Lu tamburreddhu meu è de cucuzza
Lu tamburreddhu meu è de cucuzza
Mo iata ci lu sona e ci lu tuzza
Mo iata ci lu sona e ci lu tuzza

E ai, e ai, e ai lu core meu...

Lu tamburreddhu meu è de Lucia
Lu tamburreddhu meu è de Lucia
Na iata ci lu sona e ci lu pijà
Na iata ci lu sona e ci lu pijà

E ai, e ai, e ai lu core meu...

Lu Santu Paulu meu de le tarante
Lu Santu Paulu meu de le tarante
Pizzichi le caruse a 'mmenzu ll'anche
Pizzichi le caruse a 'mmenzu ll'anche

E ai, e ai, e ai lu core meu...